Zuster Faustina

Welkom

Zuster Faustina Kowalska, de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid, werd op 25 augustus 1905 als de derde van tien kinderen geboren in Glogowiec in Polen.

Op 1 augustus 1925 trad zij in bij de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid in Warschau. Gedurende de dertien jaar waarin zij kloosterlinge was, kreeg zij bijzondere mystieke ervaringen, waaronder veelvuldige verschijningen van Jezus. Hij droeg haar op een dagboek bij te houden waarin zij verslag deed van haar ervaringen en waarin zij Zijn woorden optekende. Dit met de bedoeling dat de inhoud daarvan later openbaar gemaakt zou worden.

Jezus noemde haar de secretaresse van Zijn Barmhartigheid, want het was haar zending Zijn Goddelijke Barmhartigheid aan de mensen bekend te maken. Faustina overleed na veel lijden en een buitengewoon offervaardig leven op de leeftijd van 33 jaar op 5 oktober 1938 aan tuberculose. Op 30 april 2000 is zij heilig verklaard.

Op deze site kunt u haar dagboek, Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel en haar biografie, Jezus, ik vertrouw op U in de Nederlandse vertaling in zijn geheel lezen. Als u wilt kunt u die in digitale vorm of als luisterbestand voor uw eigen gebruik hebben door het formulier daarvoor in te vullen, waarna u een downloadlink toegestuurd krijgt. Het dagboek en de biografie zijn ook in fysieke vorm verkrijgbaar.

Voor een beter begrip van het dagboek is het aanbevelenswaardig de biografie niet over te slaan.

Tenslotte zijn er kortere stukken uit het dagboek te lezen en op de site zelf te beluisteren, zoals bijvoorbeeld de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid die met grote beloften voor het bidden ervan gegeven is.

De Goddelijke Barmhartigheid

Jezus, ik vertrouw op u